Liczba odwiedzin strony: 20774 Osób na stronie: 3
 

ADP. Przedsiębiorstwo obsługi budownictwa

 
 
ADP. Przedsiębiorstwo obsługi budownictwa
 
Kochanowskiego 11
48-100 Głubczyce
Profesja:   rzeczoznawca

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 13 poz. 113 - Umundurowanie funkcjonariuszy Agencji Wywiadu
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. z dnia 30 stycznia 2004 r.) Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 1.  Rozporządzenie określa wzory, barwy i normy umundurowania oraz...
Monitor Polski 1995 Nr 12 poz. 152 - Ustalenie wzoru protokołu wyników wyborów w okręgu wyborczym, stosowanego w wyborach do rad gmin przeprowadzonych na skutek zmian w podziale terytorialnym państwa
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów w okręgu wyborczym, stosowanego w wyborach do rad gmin przeprowadzanych na skutek zmian w podziale terytorialnym państwa. (M.P. z dnia 7 marca 1995 r.) Na podstawie art. 114 ust. 3 w związku z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96, z 1991 r. Nr 53, poz. 227 i z 1993 r. Nr 45, poz. 205)...